in English

06

Oct
2014

Specialfetter All Inclusive

Nyheter

AAK (Aarhus Karlshamn) är världsledande på tillverkning av vegetabiliska specialfetter. Dessa används istället för mjölkfett och kakaosmör i choklad- och konfektyrprodukter, inom kosmetikindustrin samt som smörjmedel i maskiner. Råvarorna kommer från växtriket och är förnyelsebara, vilket innebär minimal miljöbelastning vid utvinning, förädling och användning.

När man beslutade att öka kapaciteten på en av sina anläggningsdelar valdes Fagerberg till leverantör av automationsutrustning. Eftersom många av vätskorna i anläggningen är aggressiva och noggrannhet hos såväl mätgivare som reglerventiler är av yttersta vikt för slutproduktens kvalitet, gjordes en bred förfrågan med noggrann utvärdering av teknik, material, mm.

Fagerberg är sedan flera år en av många Preferred suppliers.

– Förhoppningsvis i många år till, säger Dick Olsson som är delprojektledare för el och instrument. Tack vare bra samarbete har vi kommit fram till bra och effektiva lösningar.

– Projektet omfattade en produktionsanläggning med tillhörande lagringstankar, berättar Lars Greiner som är projektansvarig. Automationsgraden är hög och produktionen kostnadseffektiv även i ett internationellt perspektiv.

Till anläggningen, som består av 450-500 instrumentkretsar har Fagerberg levererat

flödesmätare med olika mätprinciper (Coriolis, Vertex, Dp-mätning etc.), tempgivare

samt ett stort antal handventiler, styrda ventiler och reglerventiler för såväl vegetabiliska oljor som diverse servicemedier.

Projektet är nu i inkopplingsfasen och trots tajt tidplan har alla leveranser fungerat utmärkt.

– Utrustningen har kommit i tid och varit rätt TAG-märkt, allt för att underlätta för dem som ska montera och koppla in, slutar Dick.

Ventilerna och mätarna som används hos Aarhus Karlshamn visas i Fagerbergs monter på Processteknik/Scanautomatic, monter nr C04:02.

Bildtext

AAK (Aarhus Karlshamn) är världsledande på tillverkning av vegetabiliska specialfetter för choklad-och konfektyrprodukter, kosmetikaindustrin samt som smörjmedel i maskiner.

Mer information

Niclas Johansson

Affärsområdeschef Ventiler och Automation

031 69 37 28, 0705 62 92 08

nj@fagerberg.se