in English

Flänsnormer

Bulthålens placering och antal enligt EN 1092 och DIN 2526.

Resistenstabell

Kemisk resistens – korrosion.