in English

Utbildning

Ju mer du kan om hur reglerventiler och mätinstrument fungerar och samspelar med övriga system, desto bättre kontroll får du på flödena i din process. Det är det som Fagerberg Akademien handlar om. Här finns vår utbildningsverksamhet med kvalificerade grund-, fördjupnings- och specialistkurser inom flödesreglering samt serviceskolan, som under 25 år utbildat industrins service- och underhållstekniker.

De flesta utbildningarna är fabrikatsoberoende och de bygger alla på vår långa erfarenhet från styrning och mätning av flöden. Kurserna är alltifrån några timmar till ett par dagar och hålls antingen hos Fagerberg i Göteborg eller på plats hos dig.

Utbildningsfolder >>
Anders Andersson, utbildningsansvarig 031-69 37 34

Processmätteknik Göteborg

Tillämpad processmätteknik
Dimensionering och underhåll (2 dagar)
Vår tvådagarsutbildning är en blandning av teori och praktik. Vi går igenom ett antal vanliga process-applikationer med fokus på noggrann flödes-, tryck- och temperaturmätning. Här finns en batchprocess, en blandningsprocess, en värmebehandlingsugn, en utlastning med mera. Kursen fortsätter sedan med de mätinstrument som behövs för att styra och övervaka dessa processer. Kursen är praktiskt inriktad och kraven på förkunskaper är små, men det är bra om du antingen gått en grundkurs (gymnasie eller YH) eller jobbat med instrumentering en tid.

Nästa tillfälle: meddelas senare

Pris: 5 950 kr / person (inklusive kurslitteratur, kaffe och luncher)
Anmälan till order@fagerberg.se Begränsat antal platser!
Fri avbokning fram till 3 veckor innan kursstart.
Kostnad för eventuella resor och logi tillkommer.

För mer information:

Processkurs Göteborg. För mer information och schema för dagarna, klicka här!
Anders Andersson, utbildningsansvarig 031-69 37 34

På begäran kan denna kurs också arrangeras på andra tider och platser.
Se även vårt program om företagsanpassade utbildningar.

Processmätteknik Stockholm

Tillämpad processmätteknik
Dimensionering och underhåll (2 dagar)
Vår tvådagarsutbildning är en blandning av teori och praktik. Vi fokuserar på val av mätprincip, dimensionering, installation och programmering av våra leverantörers mätutrustning för flöde, tryck och temperatur. Efter kursen ska du veta i princip allt som behövs för att välja, installera och köra igång en mätare. Vi blandar teori med praktiska mätexperiment, inkopplingsexempel och programmeringsövningar. När det gäller detaljer som programmerbara funktioner och felsökning tittar vi främst på flödesmätare från KROHNE (induktiva, ultraljud och massflöde), tryckmätare från Foxboro.

Nästa tillfälle: Meddelas senare.

Pris: 5 950 kr / person (inklusive kurslitteratur, kaffe och luncher)
Anmälan till order@fagerberg.se Begränsat antal platser.
Fri avbokning fram till 3 veckor innan kursstart.
Kostnad för eventuella resor och logi tillkommer.

För mer information:

Processkurs Stockholm
Anders Andersson, utbildningsansvarig 031-69 37 34

På begäran kan denna kurs också arrangeras på andra tider och platser.
Se även vårt program om företagsanpassade utbildningar.

Ventilteknik Göteborg

Välkommen till vår ventilkurs, en fullmatad dag med nyttig kunskap för dig som i någon form arbetar med ventiler.
Vi blandar teori och praktik och dagen innehåller inslag både om avstängingsventiler och reglerventiler.
I teoripasset får du bland annat lära dig grunderna för ventildimensionering samt för- och nackdelar med olika typer i olika applikationer.

Under eftermiddagen genomförs några praktiska övningar där du får se (och prova på) hur man monterar, renoverar och underhåller en ventil.
Även några andra komponenter, t ex manöverdon och lägesställare berörs.

Nästa tillfälle: Meddelas senare.

 

Process Measuring Systems in Nuclear Power Plants

International Atomic Energy Agency (IAEA) defines competence as a mix of knowledge, skills and attitude. This training course is set up with focus on applied technology and participants will have an unique possibility to get a combination of practical and theoretical information in the area of process measurements. During two weeks you will see an interesting mix of theory and practice, laws and rules of thumb, politics and technology at various universities, institutes, schools, manufacturers and power companies in United Kingdom and Sweden.

The course is arranged in cooperation between;

• University of Cambridge, England
• OKG Nucelar Power Plant, Sweden
• NPL National Physical Laboratory, England
• ETEC Elajo Technical Education Center, Sweden
• SKB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management
• SP Technical Research Institute of Sweden
• Fagerberg Akademien, Sweden
• Krohne Messtechnik GmBH, Germany
• Barsebäck NPP, Sweden

Technical organizer is SP (for more information, go to www.sp.se/en/training)

Fagerbergs kalibreringsdag

Ett okalibrerat mätinstrument är som ett ostämt musikinstrument – risk finns att det låter falskt. Nästan alla våra mätinstrument levereras fabrikskalibrerade men ibland behövs en upprepning, en omkalibrering. Till detta behövs utrustning (eller en underleverantör). I vårt produktsortiment finns kalibreringsutrustning för temperatur, tryck, ström,  spänning och flöde. Under denna temadag får du lära dig mer om de viktiga grunderna i kalibreringsarbetet (från SWEDAC och SP). Vi berättar också mer om de produkter vi erbjuder, vad de kan användas till, hur de appliceras och vilka styrkor och svagheter de har. Allt med fokus på säkra processmätningar i din produktion.

Nästa tillfälle: Meddelas senare.

Pris: 1 400 kr / person (inklusive kaffe och lunch)
Anmälan till order@fagerberg.se  Begränsat antal platser.

För mer information:

Kalibreringsdagen 2014 eller kontakta
Anders Andersson, utbildningsansvarig 031-69 37 34

På begäran kan denna kurs också arrangeras på andra tider och platser.
Se även vårt program om företagsanpassade utbildningar.

Flödesmätning

En dags specialistutbildning för dig som vill fördjupa dig i olika mätmetoder och olika mätutrustningar.

 

Nästa tillfälle: Meddelas senare.

Pris: 2 500 kr / person (inklusive kurslitteratur, kaffe och lunch)
Anmälan till order@fagerberg.se Begränsat antal platser.

För mer information:

Anders Andersson, utbildningsansvarig 031-69 37 34

På begäran kan denna kurs också arrangeras på andra tider och platser.
Se även vårt program om företagsanpassade utbildningar.