Att inte tänka hållbart är ohållbart

Vi tar ständigt steg för att bli mer hållbara. Vad som är glädjande är att vi, våra kunder och våra leverantörer triggar varandra. Det sporrar oss och ger energi att fortsätta det här stora, långsiktiga och livsviktiga arbetet. En viktig del i det är att samarbeta tätt med våra leverantörer för att få rätt data och siffror kring våra produkter, men också för att hitta mer hållbara tillverknings- och transportlösningar. Ett självklart mål är att vi, genom att göra allt vi kan, också hjälper dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Så gör Fagerberg vardagen bättre för processindustrin.

Vi tar ständigt steg för att bli mer hållbara. Vad som är glädjande är att vi, våra kunder och våra leverantörer triggar varandra. Det sporrar oss och ger energi att fortsätta det här stora, långsiktiga och livsviktiga arbetet. En viktig del i det är att samarbeta tätt med våra leverantörer för att få rätt data och siffror kring våra produkter, men också för att hitta mer hållbara tillverknings- och transportlösningar. Ett självklart mål är att vi, genom att göra allt vi kan, också hjälper dig som kund att nå dina hållbarhetsmål.

Produkterna är grunden till allt

För att vi ska vara hållbara krävs att produkterna håller länge. Därför säljer vi bara högklassiga produkter från premiumtillverkare. Och vi har ett utbytessystem där en trasig produkt kan bytas mot en reparerad. Utöver det hjälper vi kunderna att optimera sina lager samt välja produkter med låg energiförbrukning.

Dessutom utvecklar vi och våra leverantörer lösningar som ytterligare ökar livslängden. Självklart främjar vi också innovationer som ökar produkters kvalitet och prestanda samtidigt som dess miljöpåverkan minskar.


När produkterna till sist behöver kasseras gör vi det utifrån lokala miljölagar och riktlinjer. Och precis som vi tar ett partneransvar i att bara leverera bra produkter är vi lika måna om att ta vårt producentansvar när de behöver bytas ut.

Vi jobbar stenhårt på hemmaplan

Vi inkluderar våra anställda i allt det här, sätter upp tydliga mål och främjar samarbete mellan avdelningarna. Det här gör att hållbarhet numera är naturlig del i allt vi gör på Fagerberg.


Dessutom planerar vi att modernisera våra kontorsytor, förbättra ventilationen, gå från fjärrvärme till förnybar energi, samt installera solpaneler på anläggningens tak. Vi har redan idag en egen återvinningsstation, erbjuder tjänstecyklar och har installerat laddstolpar för elbilar. Självklart är vår el märkt med Bra miljöval.

Kontinuerlig uppföljning via EcoVadis

Vi bedöms löpande via EcoVadis inom områden som miljö, arbetsmiljö, etik och affärsmoral samt hållbara inköp. Det gör att vi har koll på allt från medarbetarnas engagemang och kundnöjdhet till hur vårt klimatavtryck förändras. Och det gör att vi vet var och hur vi ska förbättra oss ytterligare.

 

Några tydliga mål till 2030 (Scope 1–3)

  1. Vi ska vara utsläppsneutrala när det gäller våra direkta utsläpp.

  2. Vi ska vara utsläppsneutrala när det gäller vår förbrukade energi.

  3. Vi ska ha minimerat alla utsläpp i vår kompletta värdekedja.

Visselblåsning

Fagerbergs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. Vi upprätthåller ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Fagerbergs policys har vi inrättat ett visselblåsningssystem. Alla anmälningar tas emot och utreds av Fagerbergs visselblåsarkommitté. Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

För mer information och för att lämna en rapport, gå till:

https://report.whistleb.com/sv/fagerbergab

Vi använder cookies på den här sidan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, för att kunna visa personligt anpassat innehåll, analysera trafiken på sidan och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. Genom att välja ”Jag accepterar” ger du ditt samtycke. Du kan också välja ”inställningar” för att göra egna val.