in English

All Inclusive - Projekt

För en komplett leverans

Vi har inte bara ett brett sortiment med högkvalitativa produkter, utan vi har även kringtjänster som behövs för en komplett systemleverans.

Projektledning innebär att vi tar ett helhetsansvar för vårt produkt- och kompetensområde från offertstadiet till installation och uppföljning. Däremellan kan vi ta hand om planering, urval, dimensionering och konstruktion (förprojektering). Efter att produkterna levererats arrangerar vi montage, elinstallation, uppstart och utbildning. Därefter när produkter och utrustning är i drift ”grönar” vi komponenterna genom funktionskontroll, kvalificering och mätosäkerhetsanalys. Under drifttiden kan vi erbjuda underhållstjänster, omkalibrering och service – så länge som önskas. När produkterna en gång gjort sitt tar vi hand om returer och återvinning, genom producentansvar via våra samarbetspartners, tillverkare och leverantörer.

Projektledning – Leverans med helhetsansvar

Vi organiserar hela leveransen och tar ansvar för dokumentation, kvalité, logistik, märkning, besiktning, uppföljning och mycket annat som annars lätt faller mellan stolarna. Framförallt när det handlar om många olika ventil- och instrumenttyper finns det stora vinster att göra med en samlad plan för leverans och uppföljning samt med dedikerade kontaktpersoner. Informationsflödet effektiviseras, orderhanteringen optimeras och du som kund hålls regelbundet uppdaterad kring orderns status.

Vår projektledare driver projektet framåt enligt plan med fastställda avstämningspunkter och nödvändig dokumentation. Vi arbetar i projektledningsverktyget MS Project tillsammans med Share Point som portal.

Vi bidrar med teknisk kunskap – du spar tid, pengar och får rätt produkter

Genom att komma in i projektet på ett tidigt stadium har vi möjlighet att med vår breda tekniska kunskap föreslå produkter och lösningar som kan spara både tid och pengar för dig. Du får en helhetslösning där de olika delarna fungerar ihop rent tekniskt och slipper en massa jobb med uppföljning och samordning av olika leverantörer.

Exempel på vad som kan ingå i vårt erbjudande:
  • Vi organiserar hela projektet – t.ex. dokumentation, logistik, märkning, besiktning och uppföljning etc.
  • Vi ger teknisk support, så att du får rätt produkter.
  • Vi tar ett helhetsansvar för vårt produkt- och kompetensområde från offert, installation till uppföljning.
  • Vi levererar en helhetslösning där alla produkter fungerar ihop.
  • Vi driver projektet framåt med fasta avstämningspunkter.

Automatisering

Automatisering och förenkling av processen är något som varje anläggningsansvarig bör eftersträva.

Övervakning, datainsamling och fjärrstyrning är funktioner som tar allt större plats i dagens anläggningar.

På en del håll väljer man att göra stora förändringar på en gång, i andra fall tas ett steg i taget. Oavsett vad det är för funktion som önskas kan det bakomliggande arbetet vara ganska omfattande och även vid mindre uppdateringar blir snabbt många personer involverade.

 

Exempel på applikationer kan vara övervakning av nivåer i tankar eller övervakning av brunnar. Projektens omfattning, även för mindre uppdateringar, handlar om insamling av information, förprojektering, projektledning, skapande av apparatskåp, val av mätprincip samt styr- och reglerventiler till slutleverans och uppstart.

Val av rätt mätinstrument och ventil för applikation är vår ryggrad. Apparatskåpen har vi byggt själva eller med hjälp av våra leverantörer, beroende på funktionskrav som önskats av kunden.

Har du en funktion som du vill applicera i din process och vill ha en kontaktperson för utrustningen? Tveka inte att kontakta oss.
Anders Andersson – 031-69 37 34
Nijaz Basic – 031-69 37 64

Förprojektering

Vi på Fagerberg har lång erfarenhet, förmåga, vilja och kompetens

Vi har varit delaktiga i flertalet projekt där vi blivit inkopplade först i slutet av processen. Ofta är vår känsla i det läget att vi kommit in för sent och därför inte kunnat påverka väsentliga delar i konstruktionen. Dessutom får vi inte alltid den information vi skulle ha nytta av för att på ett bra sätt kunna sy ihop styr, regler och den mättekniska delen. Resultatet blir ändå bra till slut, men visst vore det bättre om vägen dit slapp kantats av högre kostnader, förseningar och missförstånd?

Desto tidigare vi kan komma in i ett projekt desto bättre. På så vis kan vi leverera en mer komplett rapport med olika lösningsförslag, istället för att bara lämna allmän information och svara på frågor om mätning och reglering. Vi ser till helheten och kan ge den absolut bästa lösningen för den specifika applikationen. Det vanligaste exemplet på olika alternativ (det nästan alla tänker på direkt) är när kostnaden (priset på utrustningen) skiljer. Men det kan också vara en mer långsiktig kostnadsanalys (ROI kalkyl) där mätnoggrannhet, produktkostnad, installation, montage och underhåll räknas in. Vi kan också ge utbildning och konsultation om hur och var produkterna bör installeras i den specifika applikationen. Allt för att man ska erhålla det bästa resultatet ur ett mät-, styr-, regler- och underhållstekniskt perspektiv.

Vår målsättning är att leverera en lösning där kunden efteråt anser att vi är den bästa leverantör de arbetat med. Det gör vi genom att samarbeta med partners vi litar på och som tar sitt ansvar. För oss är det HELHETEN som har högsta prioritet. Alla gör det som de är bäst på men med projektets huvudmål som ledstjärna. Och synen på helhet gäller även oss internt, för vi vet att om våra medarbetare trivs och har de resurser som krävs så kommer kunden att bli nöjd. Så genom att värdera våra medarbetare högt och ha målsättningen att vara bäst blir varje projekt en del av vår kompetensutveckling där vi trivs, växer och mår bra tillsammans med våra kunder. Detta är Fagerbergs nyckel till framgång.

Rörmontage

En felinstallerad mätare eller ventil kan vara tidsödande, kostsam och onödig. Det samma gäller om den monteras på fel plats. Därför är det en bra idé att låta oss medverka vid montagearbetet och därmed undvika att mätare och ventiler installeras fel. Säkerställ istället att specifikationen är rimlig och sedan att specifikationen uppfylls för att funktionen ska bli rätt. Om vi är med från början och sedan också monterar och installerar så säkerställer vi en fullgod funktion. De dyraste grejerna är inte de som har mest siffror på prislappen – det är de som inte fungerar som de ska.

När det gäller montage i rörledningar och tankar samarbetar vi både med lokala entreprenörer och större, rikstäckande företag som till exempel Bilfinger. Gemensam nämnare är att medverkande tekniker både har en grundutbildning i våra produkter och en direktlänk in i vårt kontaktnät. På så vis vet teknikern på plats redan från start vem av våra produktspecialister som kan ge kompletterande råd och anvisningar (om sådana skulle behövas). Självklart har du som kund också direkt tillgång till samma rådgivning och du hittar alla våra specialister här: Produktspecialister

Bland de tjänster vi erbjuder kan nämnas industrirör, stålkonstruktioner, tankar, tryckkärl, rörbryggor, isolering och mekanisk design.

Elinstallation

Av samma anledning som det är bra att vi medverkar vid montagearbetet är det bra om vi medverkar i el- och instrumentinstallationen. Felinstallerade mätare och ventiler är tidsödande och kostsamma. Om vi är med från början och sedan också installerar kablage för elektrisk matning och signaler säkerställer vi en fullgod funktion. De dyraste grejerna är inte de som har mest siffror på prislappen – det är de som inte fungerar som de ska. När det gäller el- och instrumentinstallation samarbetar vi både med lokala entreprenörer och större, rikstäckande företag som till exempel INAC och Bilfinger. Gemensam nämnare är att medverkande tekniker både har en grundutbildning i våra produkter och en direktlänk in i vårt kontaktnät.

På så vis vet teknikern på plats redan från start vem av våra produktspecialister som kan ge kompletterande råd och anvisningar (om sådana skulle behövas). Självklart har du som kund också direkt tillgång till samma rådgivning och du hittar alla våra specialister här:  Produktspecialister

Bland de tjänster vi erbjuder kan nämnas styr & regler, högspänning, lågspänning, telekom, nätverk och elskåp.

Uppstart / Inkopplingskontroll

Ett sätt att förenkla hanteringen vid montaget (vilket ställer mindre krav på den vanliga el-firman/ installatören) kan vara att vi assisterar med uppstarten. En av våra tekniker kommer till er för att kontrollera inkoppling och inställningar.   Läs mer

Funktionskontroll

En funktionskontroll innebär ungefär detsamma som en uppstartskontroll. Skillnaden är att vid en funktionskontroll gör teknikern mer utförliga tester för att säkerställa mätkretsarnas funktion. Exakt hur det görs beror på hur anläggningen och processen ser ut. Ett exempel kan vara att jämföra flera temperaturgivare i ett och samma rör. Eller att fylla (eller tömma) en tank genom en flödesmätare och att jämföra signalerna för att kontrollera att nivåmätare och flödesmätare har en rimlig funktion. I vissa fall (ofta mätpunkter med lagkrav) kan även en sådan här funktionskontroll på ett nytt instrument innehålla en komplett kalibrering.

Foto: Krohne Oil and Gas

 

Mätosäkerhetsanalys

En mätosäkerhetsanalys kan göras på flera sätt, men oftast avser man den standardiserade beräkningsmodell som beskrivs i ISO Guide 98/99 (GUM). I grunden anger svaret på mätosäkerhetsanalysen hur stor gråzonen är runt ett mätvärde, alltså i princip hur mycket man kan (ska) lita på de värden som presenteras. En sådan här analys utgår alltid från kända data, antingen instrumentensdatablad eller (om sådan finns) utfärdade kalibreringsrapporter. Till detta adderas sedan installationseffekter, avdrift över tid, påverkan av miljö och liknande.

Syftet med en känd mätosäkerhet är framför allt att veta när ett mätresultat avviker tillräckligt mycket för att leda till en åtgärd, eller när avvikelsen är liten nog för att betrakta som ”normal drift”.

Underhållstjänster

Vi arbetar förebyggande tillsammans med våra kunder för att minimera problem och driftstopp. Det gör vi genom smarta funktioner som innebär att kunden själv har en intern funktionskontroll. Den funktionen är vanlig i flera av våra instrument men finns även i vissa ventillägesställare.

Förebyggande underhåll kan innebära väldigt olika aktiviteter och se väldigt olika ut beroende på vilken bransch det handlar om. I de enklaste fallen kan det handla om att byta tätningar efter en viss tid, medan det mest avancerade alternativet vi kan erbjuda är en internetbaserad övervakning av olja och gas i ett flödesmätningssystem. Det sker från KROHNEs ledningscentral i Holland.

Bild: Krohne

Kalibrering

Regelbunden kalibrering kan vara ett externt krav från en myndighet. Men det kan också vara ett internt led i företagets kvalitetsarbete. Oavsett vilket bör man också sätta upp krav på HUR en kalibrering ska gå till och när den ska utföras. Vi hjälper er med rutiner och utförande. Vi kan kalibrera er mätutrustning på plats (till exempel under ett driftstopp) eller assistera med hanteringen och förmedla tjänster från olika kalibreringslaboratorier.

Var kalibreringen ska utföras beror på de krav som ställs; vilken anslutning som behövs, om ackreditering krävs, vilka driftsdata som gäller och hur stor osäkerhet som är acceptabel? Bland våra egna produkter finns kalibreringsverktyg och referensmätare från AMETEK.

Service

Fagerberg har två fullt utrustade verkstäder; en mekanisk och en el- och instrument. Men vi är även ambulerande och utför servicearbeten på plats.

Ordet ”service” innefattar mycket och arbetet i våra verkstäder är ofta omfattande. Det handlar om konstruktion, montage, modifieringar och reparationer. Verkstadsmedarbetarna (liksom våra produktspecialister) arbetar även till stor del med support och rådgivning via telefon och e-post.

Återvinning

Självklart följer vi lagar och EU-direktiv när det gäller miljö och återvinning av material och produkter. Men vår målsättning är att bli ännu mer hållbara i vårt sätt att arbeta.

Sedan många år tillbaka har vi ett utbytessystem där en trasig apparat byts ut mot en som blivit reparerad. Detta är något som vi vill utveckla och därför planerar vi nu en plattform där det blir möjligt att köpa begagnad utrustning som returnerats till oss. Här kommer det finnas saker som blivit över, köpts in fel, utrustning från projekt som ställts in eller anläggningar som byggs om. Allt är kontrollerat och felfritt, men inte nytt.