in English

Certifiering

Vi arbetar målmedvetet med kvalitetsstyrning

Gustaf Fagerberg AB arbetar målmedvetet med kvalitetsstyrning och att driva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi är tredjepartscertifierade mot kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015  samt certifierade och registrerade i pre-qualification system och FTI-registret. Standarderna kräver att man definierar sina processer, ständigt mäter och förbättrar sin verksamhet mot beslutade mål samt mäter graden av kundtillfredsställelse. Här återfinns även vår miljöpolicy och vår kvalitetspolicy.

Leverantör till kärnkraftindustri

Gustaf Fagerberg AB är leverantör till skandinavisk kärnkraftindustri och har sedan länge ramavtal med samtliga svenska kärnkraftverk. För att kunna teckna dessa avtal har vi genom kraftverkens leverantörsbedömningar av vår verksamhet visat att vi har rutiner, kunskap och givetvis produkter som motsvarar kärnkraftindustrins och strålskyddsmyndighetens (SSM) krav och regelverk.

 

Höga krav på våra produkter

Vi arbetar med underleverantörer till svensk och utländsk kärnkraftindustri, som till exempel AREVA, Westinghouse, Alstom och Siemens. Vi arbetar också med SIL-klassade produkter och hjälper gärna till med att svara på frågor runt QA-rutiner, kvalitetskrav, standarder etc.

Våra produkter levereras standardmässigt i utföranden som motsvarar tillämpliga delar av gällande EU-direktiv (som till exempel ”PED” och ”ATEX”). Produkterna kan levereras i speciella material, med önskade provningar och kontroller samt med intyg och övrig dokumentation som tillgodoser högre krav än vad som normalt krävs i EU-direktiven.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta våra produktansvariga för respektive produktområde.