in English

Robust utrustning för gruv- och stålbranschen

Överallt i vårt samhälle finns de, metallerna. Du hittar dessa i bilen, huset, förpackningar, smycken, leksaker, på gator och torg, i din telefon och i mycket mer.  Men innan metallerna hamnar hos oss konsumenter måste de hittas och tas upp från en gruva eller återvinnas från gamla skrotade produkter. I svenska gruvor är det främst järnmalm som produceras, men även guld och andra ädelmetaller bryts och processas.

Slangventiler, gummibeklädnad och specialelektroder för stålindustrin

I denna bransch är miljön ofta extra tuff och krävande, vilket innebär behov av robustare utrustning. Det kan vara extra stötskydd, bortmonterade glaslock och förstärkta kablage.

Även inne i rörledningarna kan miljön vara tuff med höga partikelkoncentrationer och slitande medier. Slangventiler, gummibeklädnad och specialelektroder är exempel på utrustning som tagits fram för sådana processer. I stålindustrin finns ibland också höga temperaturer där våra beröringsfria pyrometrar (optiska temperaturmätare), speciellt utvecklade för flytande metall, kommer väl till pass.

Dokument

I vår produktöversikt, får du precis som namnet avslöjar, en översikt över våra affärsområden och våra produkter. Men du som är intresserad av gruv- och stålbranschen kan även ha nytta av att kolla in vår broschyr som är anpassad just för dig!

Snabbförfrågan

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina branschspecifika utmaningar så kan du göra en snabbförfrågan här bredvid eller kontakta en av våra kundansvariga.

Förfrågningar med bifogade dokument skickas direkt till forfragan@fagerberg.se