in English

Ventiler och mätutrustning för papper- och cellulosabranschen

Det tillverkas olika typer av massa i Sverige till exempel till papper, kartong och textilfibrer. Olika egenskaper hos massan skapar olika förutsättningar och olika krav på den utrustning som används för att styra processen. Det är där vi kommer in i bilden.

Vi levererar specialanpassad utrustning till våra papperskunder

Pappersmassans blandning av vatten, fibrer, kemikalier och bubblor leder till speciella egenskaper som ställer motsvarande krav på ventiler och mätutrustning. Med lång historia som leverantör till svenska bruk vet vi

vad som fungerar och inte fungerar. Bland de speciella versioner som vi kan erbjuda här vill vi särskilt nämna en speciell elektrod som vi och vår leverantör tagit fram tillsammans (i projektform) med en grupp svenska papperskunder. Ett bra exempel på att samarbete leder till utveckling!

Läs mer om Optiflux Induktiva flödesmätare.

Dokument

I vår produktöversikt, får du precis som namnet avslöjar, en översikt över våra affärsområden och våra produkter. Men du som är intresserad av Papper & massa-branschen kan även ha nytta av att kolla in vår broschyr som är anpassad just för dig!

Snabbförfrågan

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina branschspecifika utmaningar så kan du göra en snabbförfrågan här bredvid eller kontakta en av våra kundansvariga.

Förfrågningar med bifogade dokument skickas direkt till forfragan@fagerberg.se