in English

Vi erbjuder produkter för Kraftbranschen

Behovet av energi och el ökar och därmed ökar kraven på våra kraft-, värme- och värmekraftverk. Vi som leverantör till branschen måste då hänga med och ständigt uppgradera våra produkter för att motsvara dagens krav och standarder. Och det har vi gjort under många år.

VI GER VÄGLEDNING FÖR ATT SVERIGES KRAFTVÄRMEVERK SKA FÅ DE RÄTTA PRODUKTERNA

Många av Sveriges kraftvärmeverk är försedda med våra produkter och därför är det vanligt att konsulter och pannbyggare kontaktar oss för att få vägledning och hjälp med de rätta valen när något ska bytas eller byggas 

om. Anledningen är att vi bland våra produkter oftast kan plocka fram rätt modell till just den applikationen. Vi har det som krävs oavsett om det är en stor ångledning med höga tryck och temperaturer eller en liten fjärrvärmekrets med litet flöde som ska styras eller mätas upp.

Även här finns ett antal branschspecifika certifikat och standarder som vi lever upp till. MID-certifierade värmemätare finns också i vårt utbud.

Dokument

I vår produktöversikt, får du precis som namnet avslöjar, en översikt över våra affärsområden och våra produkter.

Snabbförfrågan

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina branschspecifika utmaningar så kan du göra en snabbförfrågan här bredvid eller kontakta en av våra kundansvariga.

Förfrågningar med bifogade dokument skickas direkt till forfragan@fagerberg.se