in English

Vi erbjuder produkter för Kraftbranschen

Behovet av energi och el ökar och därmed ökar kraven på våra kraft-, värme- och värmekraftverk. Vi som leverantör till branschen måste då hänga med och ständigt uppgradera våra produkter för att motsvara dagens krav och standarder. Och det har vi gjort under många år.

Vi vägleder Sveriges kraftvärmeverk

Många av Sveriges kraftvärmeverk är försedda med våra produkter och därför är det vanligt att konsulter och pannbyggare kontaktar oss för att få vägledning och hjälp med de rätta valen när något ska bytas eller byggas 

om. Anledningen är att vi bland våra produkter oftast kan plocka fram rätt modell till rätt applikation. Vi har det som krävs, oavsett om det är en stor ångledning med höga tryck och temperaturer eller en liten fjärrvärmekrets med litet flöde som ska styras eller mätas upp.

Här finns ett antal branschspecifika certifikat och standarder som vi lever upp till. Bland annat finns MID-certifierade värmemätare i vårt utbud.

Höga energipriser sätter fokus
på energieffektivisering – hur rätt mäter du?

Med stigande energipriser blir felmätningar ett allt större problem. Ingen vill ha oklarheter varken på fakturor eller i energibalanser och för energieffektivisering är rättvisande instrument en nödvändighet.

Här finns även mängder av mätprinciper, dimensioneringsfällor och montageproblem som kan ställa till det.
– Att mäta rätt är en konst säger Anders Andersson, mättekniker på Fagerberg.

Läs artikeln här.

Flödesmätning är tillsammans med temperaturmätning och beräkning ingående delar i en värmemätare.

Dokument

I vår produktöversikt, får du precis som namnet avslöjar, en översikt över våra affärsområden och våra produkter.

Snabbförfrågan

Vill du ha mer information om hur vi kan hjälpa dig med dina branschspecifika utmaningar så kan du göra en snabbförfrågan här bredvid eller kontakta en av våra kundansvariga.

Förfrågningar med bifogade dokument skickas direkt till forfragan@fagerberg.se