in English

Försäljnings- och leveransvillkor

Gustaf Fagerberg AB tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt senaste utgåvan av NL eller NLM och NU med följande undantag och tillägg,  om inget annat är avtalat:

1. Vid avtalets ingående tolkas leveransklausuler i enlighet med INCOTERMS 2020.

2. Sändningar levereras i första hand FCA enligt INCOTERMS 2020.

3. Vid retur av vara gäller följande:
När returen orsakats av säljaren genom felexpedition krediteras varan fullt ut
och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan
med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Därutöver avdrages
kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av varan till
ursprungligt skick.

 • Retur av vara, som ej lagerförs av säljaren, krediteras ej.
 • Retursändning med varuvärde understigande 1 000:- netto exklusive moms
  krediteras ej.
 • Returer ska gå till säljarens lager i Göteborg utan kostnad för säljaren, DAP
  enligt INCOTERMS 2020.
 • Bruten originalförpackning samt ej komplett och/eller skadad produkt
  krediteras ej.
 • Vid retur skall alltid Gustaf Fagerbergs blankett för returgods/service
  användas. Ett returhanteringsnummer s k RMA nr skall alltid rekvireras och
  anges på blanketten.Blanketten finns på Gustaf Fagerbergs hemsida under Kontakta oss/Returer.
  RMA nummer erhålls av vår serviceavdelning tel 031 69 37 54.

 

4. Gustaf Fagerberg AB ansvarar endast för dimensionering som grundats på till
köparen tillställt dimensioneringsunderlag. Det åvilar således köparen att noga
kontrollera angivna förutsättningar.

5. Offererade priser är baserade på offertdagens valutakurs. Vid kursavvikelser
med mer än +/- 3% på fakturadagen korrigeras priset uppåt eller nedåt.

6. Som betalningsvillkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Dröjsmålränta
utgår med 12% om betalning ej erläggs i rätt tid och om inte annat har avtalats.

7. Gustaf Fagerberg AB förbehåller sig rätten att ta ut legeringstillägg orskade av
höjda materialpriser. Dessa pristillägg uppdateras kontinuerligt.
För närvarande utgår inga materialtillägg.

8. Hot Shot forcering – Ibland ställs höga krav på kort leveranstid. I de fall det är
möjligt kan vi till en avgift forcera en leverans. Vi kan då skicka lagerprodukter
samma dag som produkten beställs alternativt senast dagen efter från våra
utländska tillverkare. Ordern har då företräde under både produktion och gods-
hantering. Forceringsavgiften är från 2 500 SEK. Kostnader för transport och
emballage tillkommer.

9. Lägsta avgiftsfria ordervärde: 2500 SEK
Beställningar med ordervärde under angivet belopp belastas med en tilläggsavgift om 300 kr för att täcka orderns handläggningskostnad.

Uppdaterad: 2020-05-11

Blankett för returgods

VID RETUR AV VARA GÄLLER FÖLJANDE:

Kontakta alltid Fagerberg innan varan returneras för att upprätta en RMA-blankett. Märk godset tydligt med det RMA-nummer som Fagerberg genererat samt bifoga returblankett med godset.

 • För retur som lagerförs av Fagerberg, krediteras varan med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Villkor för detta är att varan är i oskadat skick och att det returneras i originalemballage med manual och eventuella certifikat.
 • Retur av vara som ej lagerförs av Fagerberg, behöver bedömas i varje enskilt fall.
 • När returen orsakats av Fagerberg genom felexpedition krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår.
 • Bruten originalförpackning (gäller ej bulkförpackningar) samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.
 • Eventuella övriga kostnader avdrages för erforderliga åtgärder gällande provning och återställande av varan till ursprungligt skick.

Fagerberg är skyldiga att ta emot uttjänta komponenter som faller under producentansvaret såsom elektronik eller batterier. Komponenterna får dock inte vara kontaminerade.

VID SERVICE/REPARATION AV VARA GÄLLER ÄVEN:
 • Produkten måste vara väl rengjord och får ej vara kontaminerad eller innehålla hälsofarliga restprodukter.
 • Vid kalibrering av utrustning och annan eventuellt tidskritisk tjänst, kontakta alltid serviceavdelningen i förväg för bokning.

Har du andra frågor angående returer kontakta Sylvia Carlhammar 031-69 37 40

Här hämtar du returblanketten Klicka här!