in English

06

Oct
2014

Strålningsfri mätning av slitande media

Nyheter

Beröringsfria mätare med joniserande strålning har hittills varit självskrivna för flödesmätning av kraftigt slitande media. Driftsäkerheten är hög, men det finns en strålningsrisk som medför fördyrande säkerhetskrav. Men mekaniska mätare kan numera också vara ett starkt alternativ, det visar en installation som Fagerberg gjort hos SCA Obbola.

Sommaren 2013 installerade kraftlinerbruket SCA Obbola Kronhe Optimass massflödesmätare av Coriolis-typ för densitets- och flödesmätning av mesa. Det är kalciumkarbonat med hög viskositet och partikelkoncentration, som sliter hårt på rörledningar och andra komponenter i systemet.

– Det traditionella är att använda beröringsfria mätare med joniserande strålning, säger Anders Andersson, produktansvarig för flödesmätare hos Fagerberg. Men med dessa följer också strålningsrisker och höga säkerhetskrav.

Sensorer med titanrör

Anledningen till att massflödesmätare inte använts tidigare i den här typen av applikation är det stora slitaget på mätrören eller sensorerna. De mätare som Fagerberg installerat är Krohne Optimass med raka titanrör.

– Det är tack vare titanrören och anpassningen till processledningarna som detta fungerar, menar Anders Andersson. Såvitt jag vet är vi ensamma om att kunna erbjuda detta och de lyckade resultaten öppnar för andra liknande applikationer.

Ett års problemfri drift

De två mätarna från Krohne Optimass har varit i gång ett år nu. Allt fungerar precis som det ska och mätarna lämnar stabila mätresultat.

– Vi är nöjda och framförallt är det skönt att slippa strålkällorna och alla säkerhetskrav runt dessa, säger Johannes Svanbäck på SCA Obbola.

Tack vare konstruktionen med ett rakt genomloppsrör, förväntas mesans slitande egenskaper inte heller förkorta mätarnas livstid nämnvärt.

Mesa

Många kemikalier som används i ett pappersbruk återvinns genom diverse processer. En av dessa är kausticering, där natriumkarbonat omvandlas till ny råvara som sedan kan återföras till processen. Samtidigt bildas även kalciumkarbonat – mesa – som omvandlas till återanvändningsbar kalciumhydroxid genom omförbränning i en mesaugn och ”släckning” i vatten. För att optimera förbränning och filtrering behöver mesans koncentration/densitet styras. Detta görs genom inspädning där inspädningsflödet styrs av en densitetsmätare.

Produktfakta Krohne Optimass

Krohne Optimass är en serie massflödesmätare av Coriolis-typ, som finns i flera utföranden och material. Beroende på applikation och behov kan man välja sensor med ett eller två raka eller böjda rör i stål, titan, tantal med mera. Krohne Optimass visas i Fagerbergs monter på Processteknik/Scanautomatic, monter nr C04:02.

Bildtext

Johannes Svanbäck, SCA Obbola, är framförallt mycket nöjd med att slippa strålkällorna och alla säkerhetskrav runt dessa.

Richard Denlin
Affärsområdeschef Processmätteknik
031 69 37 46, 0705 28 70 30

richard.denlin@fagerberg.se

Anders Andersson
Produktansvarig Instrument

031 69 37 34, 0707 60 32 90 
anders.andersson@fagerberg.se

Läs mer om alla våra flödesmätare här!