Navigation

Persta 700JJ/HJ DN 200-250

DN 200-250
PN 10-40

Kilslidsventil av smitt material för ånga, vatten, gaser och petroleumprodukter. Den har ett fullt genomlopp vilket ger låga tryckfall och hög kapacitet.

Finns i olika legeringar beroende på tryck, temperatur och anslutande material.

JJ = delad slid. Det innebär att den tätar bättre och är enklare att öppna.
HJ = flexibel/hel slid. Klarar partiklar bättre men tätar sämre än JJ. HJ har tidigare varit standard.

Enkel att förse med donfläns för eldon, Form B1 som standard.

TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Kägelventiler &
kilslidventiler
Martin Lagerstedt TEL. 031-69 37 61
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se

Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se

Eller ring vår växel: 031-693 700

Formulär