in English

PR Electronics programmerbart ledinstrument

PR electronics har designat PReview 5714, 5715 och 5725 för universell användning.
Följaktligen täcker de 7 produktvarianterna av 5700-serien hundratals applikationer,
vilket betyder mindre lager plus ökad flexibilitet och konkurrensförmåga.
• Universell matningsspänning 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC.
• Universell ingång (5714 & 5715): mA, V, RTD, TE och potentiometer.
• Universell ingång (5725): kontakt, NAMUR, NPN, PNP, TTL, Tacho, S0, 0…20 kHz.
• 2-tråds matning (5714 & 5715): 25…15 VDC / 0…20 mA.
• Givarmatning (5725): NAMUR, NPN, PNP & S0, 5…17 VDC / 20 mA.
• Allmänt godkänd för att användas i Europa (CE), USA (UL) och i sjöfartsindustrin (DNV).
• Avancerade reläinställningar, t ex  fördröjning på/av.
• Programmerbar svarstid på analogutgången.

Signalomvandling och Indikering PR Electronics programmerbart ledinstrument från Fagerberg
Produktspecialist
Tryck- &
temperaturmätning
Peter Sparringsjö TEL. 031-69 37 23
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan