in English
 Krohne Altosonic 5 från Fagerberg

Krohne Altosonic 5

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

• Hög mätnoggrannhet.
• Uppfyller kraven från OIML och NPD.
• Oberoende av viskositeten.
• Inga rörliga delar – inget slitage.
• Underhållsfri.
• Hög dynamik och stort mätområde.
• Flera utsignaler och olika mätdata.
• Försumbart tryckfall.
• Mäter i bägge flödesriktningarna.

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss