in English
 Krohne Optimass 1000 från Fagerberg

Krohne Optimass 1000

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Optimass 1000 är den universiella lösningen för processindustrin. Mätaren har bästa pris-prestanda-förhållande. Passar alla standardapplikationer upp till 130°C/265°F.

Installation

Mer information om
Flödesmätare &
Höntzsch

Kontakta vår produktspecialist Jörgen Nilsson så hjälper han dig.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår offertingenjör Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss