in English

02

Sep
2019

Vi har ny kostym!

NyheterAktuellt

Fagerberg har funnits under lång tid, 1897 registrerades bolaget av självaste Gustaf Fagerberg. Herr Fagerberg hade ett rykte om sig att vara en ganska butter man, men trots det så gick det bra för honom. På den tiden såldes hästskor, spadar, kolhinkar och andra tidstypiska produkter men man hade även en marin profil och sålde styrmaskiner för fartyg, maskintelegrafer och stabilisatorer. Fagerberg var ett väletablerat företag i västra Sverige, redan då.

Sedan dess har det hänt mycket på företaget, produkterna har ändrats men det har också att göra med att tiderna och behovet har ändrats. Vi har nu tagit ett steg framåt genom att uppdatera vår visuella identitet så att den passar oss, så som vi är. Samt lyfta all kunskap som vi, personerna på Fagerberg, besitter. Grunden må ha lagts av denna, möjligtvis lite buttre, man men butterheten är för längesedan borta och glädjen som vi nu känner vill vi även dela med oss av till er. Så välkomna till Fagerberg, så som vi är med kunskap, teknik och mycket glädje, men i ny kostym.

 

”Att Fagerberg utvecklas är viktigt för att vi ska vara relevanta i framtiden. Vår omvärld utvecklas och då måste vi utveckla tekniken, vår kunskap och vårt sätt att arbeta. Och hur vi uttrycker oss är en del av den utvecklingen.”

– Peter Fredriksson, VD på Fagerberg