in English

Blankett för returgods

Vid retur av vara gäller följande:

Kontakta alltid Fagerberg innan varan returneras för att upprätta en RMA-blankett. Märk godset tydligt med det RMA-nummer som Fagerberg genererat samt bifoga returblankett med godset.

  • För retur som lagerförs av Fagerberg, krediteras varan med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Villkor för detta är att varan är i oskadat skick och att det returneras i originalemballage med manual och eventuella certifikat.
  • Retur av vara som ej lagerförs av Fagerberg, behöver bedömas i varje enskilt fall.
  • När returen orsakats av Fagerberg genom felexpedition krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår.
  • Bruten originalförpackning (gäller ej bulkförpackningar) samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.
  • Eventuella övriga kostnader avdrages för erforderliga åtgärder gällande provning och återställande av varan till ursprungligt skick.

Fagerberg är skyldiga att ta emot uttjänta komponenter som faller under producentansvaret såsom elektronik eller batterier. Komponenterna får dock inte vara kontaminerade.

Vid service/reparation av vara gäller även:
  • Produkten måste vara väl rengjord och får ej vara kontaminerad eller innehålla hälsofarliga restprodukter.
  • Vid kalibrering av utrustning och annan eventuellt tidskritisk tjänst, kontakta alltid serviceavdelningen i förväg för bokning.

Har du andra frågor angående returer kontakta Sylvia Carlhammar 031-69 37 40

Här hämtar du returblanketten Klicka här!