in English
Se hit Fagerberg & Krohne-kunder!

04-06

Apr
2017

Se hit Fagerberg & Krohne-kunder!

Event

Vi samlar kunskap, kunder och utrustning och arrangerar en temadag med information om vad KROHNE har att erbjuda när det gäller mätning av LNG.

I samband med detta pågår även en konferens om mätteknik som arrangeras av Holländska VSL och amerikanska CEESI. Läs mer i vårt program!