in English
 NAF Setball SF från Fagerberg

NAF Setball SF

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN25-250
PN40

Material 1.4408

Kostnadseffektiv, kompakt, v-ports kulsektorventil med ett stort reglerområde, hög reglernoggrannhet och hög flödeskapacitet.

NAF Setball SF är i första hand avsedd för reglering, den har bl.a en V-port som ger mycket goda regleregenskaper, men kan också användas för avstängning. Sammantaget ger detta en ventil med ett mycket brett användningsområde.

Ventilen passar t.ex utmärkt för reglering av pappersmassa och slurries.

NAF Setball SF består av ett odelat ventilhus, som minskar risken för läckage, i ett mycket kompakt utförande med kort bygglängd. Detta gör att vikten har reducerats och därigenom blir ventilen kostnadseffektiv.

Mer information om
Satron tryck & nivå,
NAF regler- &
avstängningsventiler

Kontakta vår produktspecialist Christian Hillerström så hjälper han dig.

Mer information om
Reglerventiler & 
Säkerhetsventiler

Kontakta vår offertingenjör Mattias Lindberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss