in English

FIKE SR-H

Dessa sprängbleck består av ett enkelt element, det är reverserande och en skåpa i bleckets periferi bestämmer öppningsformen och ger ett fragmentfritt sprängbleck. De är konstruerade för användning i hygieniska applikationer. Genom sin unika konstruktion erhålls lägre öppningstryck än för andra reverserande bleck. De klarar fullt vakuum och är försedda med en specialpackning för installation direkt i livsmedelskopplingar typ Tri-Clamp. Bleckets specifika egenskaper gör det idealiskt för krävande applikationer i hygieniska miljöer.

  • Max arbetstryck 95% av Min. sprängtrycket.
  • Utmärkt för cykliska och pulserande applikationer, lång livslängd.
  • Lämpligt för vätskor, gaser och tvåfasflöden.
  • Fragmenterar inte.
  • Klarar fullt vakuum.
  • 3A godkänd.
  • Kan kombineras med en givare för brottdetektering.
  • FDA godkända packningar.

Sprängbleck FIKE SR-H från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck
Nijaz Basic TEL. 031-69 37 64
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Fråga oss!