in English
 FIKE SR-H från Fagerberg

FIKE SR-H

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Dessa sprängbleck består av ett enkelt element, det är reverserande och en skåpa i bleckets periferi bestämmer öppningsformen och ger ett fragmentfritt sprängbleck. De är konstruerade för användning i hygieniska applikationer. Genom sin unika konstruktion erhålls lägre öppningstryck än för andra reverserande bleck. De klarar fullt vakuum och är försedda med en specialpackning för installation direkt i livsmedelskopplingar typ Tri-Clamp. Bleckets specifika egenskaper gör det idealiskt för krävande applikationer i hygieniska miljöer.

  • Max arbetstryck 95% av Min. sprängtrycket.
  • Utmärkt för cykliska och pulserande applikationer, lång livslängd.
  • Lämpligt för vätskor, gaser och tvåfasflöden.
  • Fragmenterar inte.
  • Klarar fullt vakuum.
  • 3A godkänd.
  • Kan kombineras med en givare för brottdetektering.
  • FDA godkända packningar.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Offertingenjör

Kontakta vår produktspecialist Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss