in English
 Pentronic 7913101-7914101 från Fagerberg

Pentronic 7913101-7914101

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Pt100-element monterat i skyddsrör. Monteras mot säte eller i skyddsficka. Tätningen mellan givare och säte är hygieniskt utformad. Processanslutning G 1/8” för montering mot säte 9025001 eller i skyddsficka 9026010. Båda finns med radie eller plan flänsyta.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss