in English
Nu börjar vi leverera NAF-ventiler även till massa- och pappersindustrin!

15

Sep
2016

Nu börjar vi leverera NAF-ventiler även till massa- och pappersindustrin!

Nyheter

Tack vare ett nytt, utökat samarbetsavtal mellan NAF och Gustaf Fagerberg, kan vi nu erbjuda massa- och pappersindustrin ventiler och manöverdon från NAF. Fagerberg har i flera år försett kunder inom andra industrisegment med NAFs produkter och med det nya avtalet blir dessa alltså tillgängliga även för massa och papper.

ulrika_reimer

– Eftersom vi vet att Fagerberg redan har hög kunskap om våra produkter för andra industriapplikationer, är det naturligt att samarbetet nu utvidgas till även massa och papper, säger Ulrika Reimer, försäljningsdirektör på NAF. Vi ser goda förutsättningar att vårt tillskott till Fagerbergs nuvarande sortiment, ska ge synergieffekter som skapar mervärde för kunderna.

Ett annat starkt skäl till det utökade samarbetet menar Ulrika Reimer, är Fagerbergs säljorganisation.

– Säljkåren har en bra geografisk spridning över Sverige, säger hon. Det betyder närhet till kunderna, som kan besökas regelbundet på ett enkelt och smidigt sätt.

Fagerbergs vision är att vara den optimala partnern för tung processindustri och i denna fyller samarbetet med NAF en viktig funktion.

– Vi vill kunna erbjuda kompletta, applikationsanpassade paket av instrument och ventiler till alla delar av processindustrin, säger Niclas Johansson, affärsområdeschef på Fagerberg. Det gör vi redan i många avseenden, men vi har haft en del luckor för massa- och pappersindustrin. Dessa fyller vi nu tack vare avtalet med NAF.

NAFs sortiment omfattar kulsektor-, vridspjäll– och kulventiler för reglering och avstängning av flöden inom främst massa- och pappersindustrin. Produkterna används även av övrig processindustri samt för värme- och kraftproduktion. Ventiler och manöverdon tillverkas i NAFs fabrik i Linköping.

– Vi har alltid ställt höga krav på våra partners och leverantörer vad det gäller teknik och support, fortsätter Niclas Johansson. NAF uppfyller dessa krav med råge, vilket sammantaget gör denna affärsuppgörelse till en perfect match som gynnar våra kunder. Jag vågar säga att den samlade styrkan i produktportföljen och kunskapsbanken vi nu besitter är unik i sitt slag. Som kund kommer man att kunna välja på ett stort antal produktvarianter för olika behov – såväl ekonomiska som tekniska. För en nyinvestering eller ombyggnad kan vi vara den kompletta partnern för projektets hela instrument- och ventilbehov. All inclusive helt enkelt!

Samarbetsavtalet innebär att försäljningsansvaret successivt kommer att flyttas över från NAFs till Fagerbergs organisation från 1 oktober och ska vara fullt genomfört 1 april 2017.

NAF_linkoping