in English

Blankett för returgods

Vid retur av vara gäller följande:

När returen orsakats av säljaren genom felexpedition krediteras varan fullt ut och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Därutöver avdrages kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av varan till ursprungligt skick.

  • Retur av vara, som ej lagerförs av säljaren, krediteras ej.
  • Retursändning med varuvärde understigande 1 000:- netto exklusive moms krediteras ej.
  • Returer ska gå till säljarens lager i Göteborg utan kostnad för säljaren, DAP enligt INCOTERMS 2010.
  • Bruten originalförpackning samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.
  • Vid retur skall alltid Gustaf Fagerbergs blankett för returgods/service
    användas. Ett returhanteringsnummer så kallat RMA nummer skall alltid
    rekvireras och anges på blanketten.
  • Vi är skyldiga att ta emot uttjänta komponenter som faller under producentansvaret såsom elektronik eller batterier. Komponenterna får dock inte vara kontaminerade. Använd vår blankett vid retur.

Fyll i blanketten vid retur av gods.
Blanketten skall skickas tillsammans med paketet.

Kontakta din orderhandläggare för RMA nummer.
Har du andra frågor angående returer kontakta Johanna Backfolk, Servicekoordinator: 031-693 736

Här hämtar du returblanketten Klicka här!