in English

Blankett för returgods

Vid retur av vara gäller följande:

När returen orsakats av säljaren genom felexpedition krediteras varan fullt ut
och inget returavdrag utgår. För retur som lagerförs av säljaren, krediteras varan
med ett returavdrag på minst 30% av debiterat varuvärde. Därutöver avdrages
kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av varan till
ursprungligt skick.

 • Retur av vara, som ej lagerförs av säljaren, krediteras ej.
 • Retursändning med varuvärde understigande 1 000:- netto exklusive moms
  krediteras ej.
 • Returer ska gå till säljarens lager i Göteborg utan kostnad för säljaren, DAP
  enligt INCOTERMS 2010.
 • Bruten originalförpackning samt ej komplett och/eller skadad produkt
  krediteras ej.
 • Vid retur skall alltid Gustaf Fagerbergs blankett för returgods/service
  användas. Ett returhanteringsnummer så kallat RMA nummer skall alltid
  rekvireras och anges på blanketten.
 • Vi är skyldiga att ta emot uttjänta komponenter som faller under producentansvaret såsom elektronik eller batterier. Komponenterna får dock inte vara kontaminerade. Använd vår blankett vid retur.

Fyll i blanketten vid retur av gods.
Blanketten skall skickas tillsammans med paketet.

Kontakta din orderhandläggare för RMA nummer.
Har du andra frågor angående returer kontakta våra serviceavdelningar.
För retur av Armatur/Ventil ring: 031-693 754
För retur av Instrument ring: 031-693 786

Här hämtar du returblanketten Klicka här!