in English
 • Flödesmätare
 • Nivåmätare
 • Elektriskt manövrerade ventiler
 • Pneumatiskt manövrerade ventiler
 • Manuellt manövrerade ventiler
 • Tryckmätning
 • Reglerventiler

Förfrågan

För att hjälpa dig med din förfrågan har vi skapat formulär anpassade för några olika produktgrupper. Välj passande formulär och fyll i så mycket du kan, känner du ej till data eller om  frågan ej är relevant till din applikation så lämnar du fältet tomt. 

Du kan även skicka en snabbförfrågan i fältet till höger.

Förfrågningar med bifogade dokument skickas direkt till forfragan@fagerberg.se

Har du tekniska frågor? Maila till teknik@fagerberg.se

 

SNABBFÖRFRÅGAN

Förfrågan Instrument - Flödesmätare
 • Flödesområde I/min:
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Nivåmätare
 • Tryck i tanken, kPa (g):
 • Temperatur i tanken ('C):
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Elektriskt manövrerade ventiler
 • SYSTEMDATA
  • VENTILDATA
  • Ventiltyp:
 • ELSTYRNING
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Pneumatiskt manövrerade ventiler
 • SYSTEMDATA
  • VENTILDATA
  • Ventiltyp:
  • PNEUMATISK STYRNING
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Manuellt manövrerade ventiler
 • SYSTEMDATA
  • VENTILDATA
  • Ventiltyp:
 • MANUELL STYRNING:
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig medsvaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Tryckmätning
 • TRYCK I TANKEN, KPA (G):
 • TEMPERATUR I TANKEN ('C)
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*

Förfrågan Instrument - Reglerventiler
 • SYSTEMDATA
 • BERÄKNINGSUNDERLAG
  • Ange flödesmängd och enhet:
  • Tryck in P₁, MPa(e):
  • Temp T₁, (°C):
  • Tryck ut P₂, MPa(e):
 • (*) Vi ber att du fyller i namn, företag, ort och telefon. På det sättet kan närmaste säljare kontakta dig med svaret på din fråga.

 • Klicka på "skicka" så skickas informationen till oss via e-post. Vi besvarar din fråga så snart vi kan. Tack!

 • Obligatoriskt*