in English
Fagerberg på väg mot ruinens brant

01

Jan
1970

Fagerberg på väg mot ruinens brant

Efter krigets slut 1945 skedde en industriell expansion i Sverige vilket ledde till att flera utländska tillverkare sökte efter representanter i Sverige. Tiderna var goda, industrin skrek efter material som ofta var svåra att få fram. Flera idag kända bolag startade under denna tid. Konkurrensen var tuff och Gustaf Fagerberg AB hängde tyvärr inte riktigt med och 1959 sades personalen upp och företaget skulle läggas ner.

Men en som inte hade tänkt att lägga ner, det var Morgon Nyblom. Han promenerade över till Kungsgatan 10 där AB C.I Pihl låg och knackade på dörren till armaturavdelningen. Han berättade hur det låg till med Gustaf Fagerberg och undrade om de möjligtvis hade arbete åt honom. Detta ledde till att AB C.I Pihl övertog både lokalerna och det väl inarbetade namnet Gustaf Fagerberg AB. Fagerberg var räddat!