in English

18

May
2016

Fokus på kvalité och miljöarbete

Nyheter

2015 släpptes en ny standard som ställer högre krav på oss som bolag. Krav som vi uppfyller och som ett av de första företagen i Sverige är Fagerberg certifierade enligt den nya standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.