in English
 Orbinox WG från Fagerberg

Orbinox WG

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN 80-900

Orbinox skjutspällventil typ WG med gummihylsor för slitande media som slurry inom gruvindustri. 

Ventilhus i segjärn.

Mer information om
Skjutspjällventiler,
vridspjällventiler,
slangventiler & kikventiler

Kontakta vår produktspecialist Henrik Mossberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss