in English
 Jansen Three Lever Valves från Fagerberg

Jansen Three Lever Valves

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN200-4000

Specialventiler för järn och stålindustrin.
Används runt varm masugnar, ståltillverkning, koksverk, gasåtervinningssystem och luftsepareringsanläggningar.

Mer information om
Kulventiler,
kikventiler &
automation

Kontakta vår produktspecialist Daniel Holmberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss