in English
 Jansen Three Lever Valves från Fagerberg

Jansen Three Lever Valves

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN200-4000

Specialventiler för järn och stålindustrin.
Används runt varm masugnar, ståltillverkning, koksverk, gasåtervinningssystem och luftsepareringsanläggningar.

Oscar Linninger

Mer information om
Kulventiler och
automationslösningar

Kontakta vår produktspecialist Oscar Linninger så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss