in English
 Worcester AT13 / AT14 från Fagerberg

Worcester AT13 / AT14

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN 15-50

  • Klarar tryck upp till 55 bar.
  • Trevägsventil i SS & CS.
  • Kan fås med T- eller L-borrad kula.
  • Ändanslutningar i svets eller gängat utförande.
  • ”Stående” ventil – gemensamt inlopp/utlopp i botten.

WORCESTER AT13/14 är en trevägs-kulventil utvecklad från den klassiska A44.

AT13 är försedd med T-borrad kula och är avsedd för 90° manöver. Under manövrering kommer alla tre anslutningarna att vara i förbindelse.

AT14 är försedd med L-borrad kula och är avsedd för 180° manöver. I läge 90° är alla tre anslutningarna isolerade från varandra.

Den här ventilen används inom all typ av industri. Vid materialval beaktas media, tryck och temperatur. På begäran kan material- och provningsintyg enligt EN 10204 3.1 erhållas. Ventilen är CE-märkt i överensstämmelse med direktivet Tryckbärande Anordningar AFS 1999:4 (PED 97/23/EG) modul H och är klassad i kategori III.

Mer information om
Kulventiler &
Automation

Kontakta vår produktspecialist Johan Forssten så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss