in English
 Persta 700JJ/HJ, DN50-150 PN10-100 från Fagerberg

Persta 700JJ/HJ, DN50-150 PN10-100

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Kilslidsventil av smitt material för ånga, vatten, gaser och petroleumprodukter. Den har ett fullt genomlopp vilket ger låga tryckfall och hög kapacitet.

Finns att få i olika legeringar beroende på tryck, temperatur och anslutande material.

Observera att den har en egen tryck -och temperaturkurva för svetsändar, huset är starkare än flänsförbandet!

JJ = delad slid. Tätar bättre och är enklare att öppna.
HJ = flexibel/hel slid. Klarar partiklar bättre men tätar sämre än JJ. Var tidigare standard.

Enkel att förse med donfläns för eldon, Form B1 som standard.

Mer information om
Kägelventiler &
kilslidventiler

Kontakta vår produktspecialist Mattias Lindberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss