in English
 Persta 700 JT, DN200-350 PD10 från Fagerberg

Persta 700 JT, DN200-350 PD10

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

DN 200-350/300
PD 10

700 JT kilslidsventil är tillverkad av smitt material för ånga, vatten, gaser och petroleumprodukter. Det fulla genomloppet ger låga tryckfall och hög kapacitet.

Finns i olika legeringar beroende på tryck, temperatur och anslutande material.

Svetsanslutning = PD10
Observera att den har en egen tryck -och temperaturkurva för svetsändar, med max på 120 bar.

Överdelen är trycktätad, vilket betyder att det inte finns någon risk att bröstpackningen brister vid tryckslag. Den är även enkel att förse med donfläns för eldon, Form B1 som standard.

Mer information om
Kägelventiler &
kilslidventiler

Kontakta vår produktspecialist Mattias Lindberg så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss