in English
 FIKE SRX från Fagerberg

FIKE SRX

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Dessa sprängbleck består av ett enkelt element, de är reverserande och skåror bestämmer öppningsformen och ger ett fragmentfritt sprängbleck. De klarar fullt vakuum och ett mottryck från utloppssidan som motsvarar sprängtrycket. Livslängden i processer med cykliska driftförhållanden eller pulsationer är överlägsen. Minimal fragmentering och högt värde för arbetstryck/sprängtryck gör det lämpligt för montage framför säkerhetsventiler.

SRX sprängbleck finns i brett sortiment av material som är lämpliga för applikationer med korrosivt media. Bra komplement till att isolera säkerhetsventilen. Billigare och mindre beständigt material på säkerhetsventilen kan väljas.

  • Max arbetstryck 95% av sprängtrycket.
  • Fragmenterar inte.
  • Klarar fullt vakuum.
  • Idealisk för isolering av säkerhetsventiler.
  • Rekommenderas för kraftigt cykliska tryck.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss