in English
 FIKE SRL från Fagerberg

FIKE SRL

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Dessa sprängbleck består av ett enkelt element, det är reverserande och en skåpa i bleckets periferi bestämmer öppningsformen och ger ett fragmentfritt sprängbleck. Genom sin unika konstruktion erhålls lägre öppningstryck jämfört för andra reverserande sprängbleck. De klarar fullt vakuum och har överlägsen livslängd i processer med cykliska driftförhållanden eller pulsationer. De kan förses med o-ringar för erhållande av hög täthetsklass. Minimal fragmentering och högt värde för arbetstryck/sprängtryck gör det lämplig för montage under säkerhetsventiler.

  • Max arbetstryck 95% av sprängtrycket.
  • Fragmenterar inte.
  • Klarar fullt vakuum.
  • Låga sprängtryck.
  • Lämpligt för vätskor och gaser.
  • Utmärkt för cykliska och pulserande applikationer, lång livslängd.
  • Isolering av säkerhetsventiler med låga öppningstryck.
  • Brett utbud på material för tillverkning av sprängblecket.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Mer information om
Offertingenjör

Kontakta vår produktspecialist Ricardo Capitao så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss