in English
 FIKE SRL från Fagerberg

FIKE SRL

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Dessa sprängbleck består av ett enkelt element, det är reverserande och en skåpa i bleckets periferi bestämmer öppningsformen och ger ett fragmentfritt sprängbleck. Genom sin unika konstruktion erhålls lägre öppningstryck jämfört för andra reverserande sprängbleck. De klarar fullt vakuum och har överlägsen livslängd i processer med cykliska driftförhållanden eller pulsationer. De kan förses med o-ringar för erhållande av hög täthetsklass. Minimal fragmentering och högt värde för arbetstryck/sprängtryck gör det lämplig för montage under säkerhetsventiler.

  • Max arbetstryck 95% av sprängtrycket.
  • Fragmenterar inte.
  • Klarar fullt vakuum.
  • Låga sprängtryck.
  • Lämpligt för vätskor och gaser.
  • Utmärkt för cykliska och pulserande applikationer, lång livslängd.
  • Isolering av säkerhetsventiler med låga öppningstryck.
  • Brett utbud på material för tillverkning av sprängblecket.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss