in English
 FIKE SD-TC från Fagerberg

FIKE SD-TC

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Sprängblecksmodellen SD-TC har FIKE tagit fram för applikationer där kärlen transporteras ute på vägar eller med tåg.

Transport (på väg, vatten eller järnväg) av fasta ämnen, gaser eller vätskor görs övervägande med användning av en dedikerad (ISO) behållare/tank. Innehållet i sådana transportbehållare kan vara

vid atmosfärstryck eller förhöjda tryck, beroende på mediets natur. De flesta internationella transportlagar kommer att kräva att transportcontainern är utrustad med någon form av tryckavlastningsanordning för att garantera högsta säkerhet. Historiskt har en säkerhetsventil monterats när det fanns ett behov. Av miljö- och hälsoskäl har säkerhetsventilerna nu kombineras ihop med ett sprängbleck för att uppnå hög täthet och säkerhet.

  • Finns i storlekarna DN65 & DN80.
  • Inga rörliga delar.
  • Fragmenterar inte.
  • Noll läckage.
  • Väldigt låg i bygghöjd.
  • Behövs ingen hållare, installeras direkt mellan befintliga flänsar.
  • Klarar fullt vacuum.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss