in English
 FIKE RD520 Axius från Fagerberg

FIKE RD520 Axius

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Det reverserande AXIUS®-sprängblecket är konstruerad för att användas i aggressiva, kemiska och farmaceutiska tillämpningar. Sprängblecket finns i korrosionsbeständiga material och arbetstrycket kan ligga väldigt nära min. öppningstrycket utan inverkan på prestanda. Sprängblecket består av ett enkelt element. Den klarar fullt vakuum och ett mottryck på 1.25 gånger designade sprängtrycket, på atmosfärsidan. Lämpligt för installation och testkörning av säkerhetsventil på plats.

  • Maximala arbetstrycket 100% av minimum sprängtrycket. Gäller för (EN ISO 4126-2).
  • Idealisk för cykliska driftsförhållanden. Kapacitet upp till 100 000 cyklar.
  • Låga sprängtryck, (Min. 2,07 barg).
  • Lämpligt för vätskor och gaser.
  • Lägsta flödesmotstånd.
  • Försvagningen gjorts utan stresszoner och verktygsmärken.
  • Helt slät processida.
  • Kan levereras med FEP- eller PFAskikt på processidén.
  • Säkerhetsventil ovanför sprängblecket kan testas på plats.

Installation och underhåll av sprängbleck

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss