in English
 FIKE GD, GDV, GDL, GD-HT, GDV HT från Fagerberg

FIKE GD, GDV, GDL, GD-HT, GDV HT

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Ett grafitsprängbleck tillverkas ur ett solitt grafitstycke. Grafiten är impregnerad med fenolharts för att göra grafitstrukturen tät. Sprängblecket behöver ingen hållare utan kan installeras direkt mellan flänsar. Grafitsprängblecket kan tillverkas för mycket låga sprängbleck och kan förses med vakuumskydd PTFE skydd mot korrosiva medier eller isolering för höga temperaturer.

  • Maximalt tillåtna arbetstryck, 90% av sprängtrycket.
  • Utmärkta korrosionsegenskaper.
  • För vätskor och gaser.
  • Kan designas för väldigt låga sprängtryck.
  • Kan levereras med eller utan vakuumstöd.
  • Sprängblecket fragmenterar.
  • Montage mellan DIN eller ANSI flänsar.
  • Kan förses med givare för brottdetektering.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss