in English
 FIKE ST-BT-Gi från Fagerberg

FIKE ST-BT-Gi

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Fikes hållare med gänganslutning är lämpliga till mindre högtrycksutrustningar som t.ex. laboratorier, autoklaver, gasflaskor m.m. Standardskruvhållarna är avsedda för sprängbleckstorlek DN15. De består av tre delar: inlopp, hållarring och utlopp. de finns med svetsade eller gängade anslutningar eller en kombination därav också med öppet eller dämpat utlopp. Hållarna med gängat anslutning finns med 30 gradig vinkel eller plant säte. Storleken på önskat sprängbleck bestämmer vilken typ som är lämpligast. Sprängtryck uppe mot 690 barg kan erhållas med hållare i standardsortiment. Hållare i andra storlek som är utanför standard sortiment och sprängtrycket är uppemot 690 barg kan levereras efter förfrågan. Hållare levereras i standard rostfritt stål och kan återanvändas efter brustet sprängbleck. De tär bara sprängblecket som sitter inuti som byts ut. Vanligtvis är det ”Type P” sprängbleck som sitter i hållaren.

  • Standardmodeller klarar uppemot 690 barg. Högre är möjligt att leverera.
  • Levereras med NPT gänga ½” eller ¼” som standard. Andra alternativ finns på förfrågan.
  • 30 gradigt säte i hållaren.

Mer information om
Nivåmätning,
explosionsskydd &
sprängbleck

Kontakta vår produktspecialist Nijaz Basic så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss