in English
 Norgren 97105 från Fagerberg

Norgren 97105

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Magnetventil

Serie 97105, direktmonterad magnetventil för enkel- och dubbelverkande manöverdon. En ventil för högt ställda krav t.ex. för säkerhetssystem upp till SIL 4.

Mer information om
Kulventiler &
Automation

Kontakta vår produktspecialist Johan Forssten så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss