in English
 PMV WS_WM från Fagerberg

PMV WS_WM

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Gränslägesbox för öppen och stängd indikering. Boxen finns både med induktiva och mekaniska givare. Husmaterial i aluminium.
Boxen är Exi klassad med 2 kabelanslutningar som standard. Lokal indikering finns som tillval.

  • 3D-modeller (stp)
    3D model (stp)

Mer information om
Kulventiler &
Automation

Kontakta vår produktspecialist Johan Forssten så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss