in English
 Satron Instruments VOM från Fagerberg

Satron Instruments VOM

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Satrons VOM är en optisk turbiditetsgivare framtagen för mätningar inom mejeriindustrin.

Exempel på applikationer är styrning och optimering av CIP-reningsprocesser där givaren kan detektera mängden av mjölk och vatten i processen.

Med hjälp av att optimera processen med Satron VOM kan man spara kemikalier, tid samt förhindra onödig kassering av mjölk.

Satron VOM har hygieniska godkännande som 3A och EHEDG och är lämplig att använda i livsmedelsindustrin.

Satron VOM mäter optiskt turbiditeten via LED, backscatter teknik.

Satron Instruments VOM

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss