in English
 Satron Instruments VOF från Fagerberg

Satron Instruments VOF

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Satron VOF används vid utsläppskontroll, mätning av koncentration eller slamhalt vid processavlopp.

Exempel på applikationer kan vara utsläppskontroll vid värmeverk, mejerier och industriella avlopp och reningsanläggningar.

Satron VOF mäter optiskt via absorption med hjälp av LED och finns både för inline och neddoppning.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss