in English
 Satron Instruments VOD från Fagerberg

Satron Instruments VOD

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Satron VOD används för mätningar i tex vassleavskiljning, vört och malt detektering i bryggerier, ultra-filtreringsprocesser och omvänd osmos-applikationer.

Satron VOD har hygieniska godkännande som 3A och EHEDG och är lämplig att använda i livsmedelsindustrin.

Satron VOD mäter optiskt via absorption med hjälp av LED. Beroende på applikation finns den med olika våglängd: 265, 590, 640, 880, 950, High IR (IR+).

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss