in English
 Satron Instruments VOA från Fagerberg

Satron Instruments VOA

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Satron VOA är en optisk turbiditetsgivare som använder sig av dubbla ljuskällor med olika våglängder vilket gör att den har ett brett användningsområde inom mejeriindustrin.

Exempel på applikationer är styrning och optimering mejeriprocesser där givaren kan mäta och se skillnaden på koncentrationer av grädde, mjölk och vatten.

Med hjälp av att optimera processen med Satron VOA kan man spara kemikalier, tid samt förhindra onödig kassering.

Satron VOA har hygieniska godkännande som 3A och EHEDG och är lämplig att använda i livsmedelsindustrin.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss