in English
 Krohne TUR 1050 från Fagerberg

Krohne TUR 1050

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

OPTISYS TUR 1050 är ett mätsystem med bästa tänkbara prestanda vad gäller att uppfylla alla nödvändiga regler och krav. Tack vare det optimerade mätkyvettsystemet har det den snabbaste responstiden och det  minsta underhållsbehovet på marknaden.

 

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss