in English
 Krohne Optisens ADO 2000 från Fagerberg

Krohne Optisens ADO 2000

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

OPTISENS ADO 2000 amperomterisk givare för mätning av löst syre.

Typiska användningsområden:

  • Övervakning av dricksvatten
  • Fiskodlingar
  • Reglering av syrehalt i biologiska bassänger

Snabb responstid i alla applikationer. Enkelt handhavande tack vare ett enkelt kassett system vi utbyte av sensorn.

Ansluts via 2-ledare koppling till mätförstärkare MAC100 för vidarekoppling till överordnart styrsystem.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss