in English
 Krohne Smartbase från Fagerberg

Krohne Smartbase

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

SMARTBASE är en databas med en driftfilosofi liknande PACTware

Tillsammans med KROHNE SMARTPAT-sensorer gör den arbetet mycket enklare vid off-line kalibrering och konfigurering

SMARTBASE/SMARTPAT arbetar med HART-protokollet via PACTware FDT/DTM som fungerar tillsammans med de flesta på marknaden förekommande övervaknings-och process reglersystemen.

Mer information om
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Tony Johansson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss