in English

Krohne Smartbase

SMARTBASE är en databas med en driftfilosofi liknande PACTware

Tillsammans med KROHNE SMARTPAT-sensorer gör den arbetet mycket enklare vid off-line kalibrering och konfigurering

SMARTBASE/SMARTPAT arbetar med HART-protokollet via PACTware FDT/DTM som fungerar tillsammans med de flesta på marknaden förekommande övervaknings-och process reglersystemen.

Vätskeanalys Krohne Smartbase från Fagerberg
TEKNISK INFO / DOKUMENTATION
Produktspecialist
Analysinstrument &
Induktiva flödesmätare
Tony Johansson TEL. 0533-13 731
Frågor?
Förfrågningar, med eventuellt bifogade dokument, skickas till:
forfragan@fagerberg.se
Har du tekniska frågor? Maila till: teknik@fagerberg.se
Eller ring vår växel: 031-693 700
Snabbförfrågan