in English
 Siemens Sitrans LH100/300 från Fagerberg

Siemens Sitrans LH100/300

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Siemens Sitrans LH100/300 är en dränkbar givare för nivåmätning i vätsketankar. Givaren, som har en tät kabelgenomföring, släpps ner i tanken ovanifrån och får sen vila på tankens botten. Med en känd densitet kan trycket räknas om till nivå. Utsignalen är 4-20 mA.

Sitrans LH100 data:
Onoggrannhet:                         0,3% full scale
Mätområde:                              0-3 mH2O upp till 0-20mH2O

Sitrans LH300 data:
Onoggrannhet:                         0,15% full scale
Mätområde:                              0-1 mH2O upp till 0-40mH2O

Båda kan fås i ATEX-utförande.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss