in English
 Klay Hydrobar från Fagerberg

Klay Hydrobar

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

Klay Hydrobar är en dränkbar givare för nivåmätning i vätsketankar. Givaren, som har en tät kabelgenomföring, släpps ner i tanken ovanifrån och får sen vila på tankens botten. Med en känd densitet kan trycket räknas om till nivå. Utsignalen är 4-20 mA.

Mer information om
Flödesmätare

Kontakta vår produktspecialist Anders Andersson så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss