in English
 Satron Instruments Pasve BA från Fagerberg

Satron Instruments Pasve BA

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

PASVE® BA är en kulventil för montering och service för SATRON VL och VDtL tryck- och differenstryckgivare samt även för Satron HPS hydrauliska tryckförseglingar.

PASVE® BA gör det enkelt att isolera givaren från processen för kontroll, byte av givare eller spolning och kalibrering utan att stoppa processen. Den finns som manuellt manövrerad typ men kan också utrustas med ett pneumatiskt ställdon för automatisering. Finns som standard för montage på tank, rör eller som flänsad variant och är tillgänglig i en rad olika material.

Mer information om
Satron tryck & nivå,
NAF regler- &
avstängningsventiler

Kontakta vår produktspecialist Christian Hillerström så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss