in English
 PR Electronics programmerbart ledinstrument från Fagerberg

PR Electronics programmerbart ledinstrument

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?

PR electronics har designat PReview 5714, 5715 och 5725 för universell användning.
Följaktligen täcker de 7 produktvarianterna av 5700-serien hundratals applikationer,
vilket betyder mindre lager plus ökad flexibilitet och konkurrensförmåga.
• Universell matningsspänning 21,6…253 VAC / 19,2…300 VDC.
• Universell ingång (5714 & 5715): mA, V, RTD, TE och potentiometer.
• Universell ingång (5725): kontakt, NAMUR, NPN, PNP, TTL, Tacho, S0, 0…20 kHz.
• 2-tråds matning (5714 & 5715): 25…15 VDC / 0…20 mA.
• Givarmatning (5725): NAMUR, NPN, PNP & S0, 5…17 VDC / 20 mA.
• Allmänt godkänd för att användas i Europa (CE), USA (UL) och i sjöfartsindustrin (DNV).
• Avancerade reläinställningar, t ex  fördröjning på/av.
• Programmerbar svarstid på analogutgången.

Mer information om
Tryck- &
temperaturmätning

Kontakta vår produktspecialist Peter Sparringsjö så hjälper han dig.

Frågor? Vi hjälper dig!

Har du frågor kring beställningar eller våra produkter?
Kontakta oss